Se demo   Prøv gratis/Bestill   Logg inn 

Kalkulasjon for alle byggfag 
fra Byggmesterforbundet og Proresult AS
 
 

Trygge kalkyler

Gode bedrifts- og prosjekttilpassede kalkyler for alle byggfag med moduler for tømrerarbeid, murer, maler, betong, grunnarbeid, rigg og drift.

Programmet gir god oversikt over faktorer og forutsetninger for kalkylen. Kalkylen kan enkelt tilpasses bedriftens erfaringer, faste kostnader, påslag og produktivitet.

 

\arenarom.nho.no@SSL\DavWWWRoot\rom\byggmesterforbundet\Fagavdeling\Dataprogrammer\Kalkulasjonsprogrammer\Kalk online\Bilde riktig kalkyle.jpg

Sikker lagring og deling av data

Bedriftsdatabasen med maler, faktorinnstillinger og prosjektkalkyler lagres i en nettsky. Dette gjør dataene tilgjengelig uavhengig av hvilken enhet du jobber fra. Du kan laste programvaren ned på flere pcer og få tilgang til databasen der hvor du er. Med tilleggslisenser kan flere i bedriften dele data og få tilgang til maler og prosjektkalkylene.

\arenarom.nho.no@SSL\DavWWWRoot\rom\byggmesterforbundet\Fagavdeling\Dataprogrammer\Kalkulasjonsprogrammer\Kalk online\KalkOnline---dele-data.jpg

Prosjektmalene du trenger

Bygningsdelsbibliotek med ferdige oppbygde bygningsdeler kan lastes ned fra Byggmesterforbundets server uten ekstra kostnad.

Bibliotekene kan enkelt tilpasses bedriftens egne produktvalg og priser.

\arenarom.nho.no@SSL\DavWWWRoot\rom\byggmesterforbundet\Fagavdeling\Dataprogrammer\Kalkulasjonsprogrammer\Kalk online\Skjermbilde prosjektmaler.jpg

Markedets beste tidbok

Programmet inneholder en detaljert tidbok med enhetstider for de fleste arbeidsoperasjoner. Tidene er strukturert med NS3420 kode og det er lett å søke frem rett tid. Tidene er basert på tariffene og i tillegg til monteringstiden er det tider for åpning og flatetillegg. Dette gir presise kalkyler. Tidene kan enkelt kalibreres etter bedriftens produktivitet og prosjekttype.

\arenarom.nho.no@SSL\DavWWWRoot\rom\byggmesterforbundet\Fagavdeling\Dataprogrammer\Kalkulasjonsprogrammer\Kalk online\Skjermbilde tidbok.jpg

Direkte tilgang til NOBB

Programmets bruk av elektroniske prislister fra leverandørene gir automatisk tilgang til NOBB-basen og tilgang til produktdokumentasjon.

Produktdatablader som FDV, monteringsveiledning, produktbeskrivelser, stoffkartotek, ytelseserklæringer og godkjenninger, som er lagt inn i kalkylen kan enkelt lagres direkte i FDV rapport til kunden.

 

\arenarom.nho.no@SSL\DavWWWRoot\rom\byggmesterforbundet\Fagavdeling\Dataprogrammer\Kalkulasjonsprogrammer\Kalk online\Skjermbilde NOBB.jpg

Proffe rapporter

Programmet genererer proffe rapporter for de fleste behov. Rapportene kan enten lagres i PDF format eller i Word og Excel for videre tilpasning, eller sendes direkte til mottaker.

\arenarom.nho.no@SSL\DavWWWRoot\rom\byggmesterforbundet\Fagavdeling\Dataprogrammer\Kalkulasjonsprogrammer\Kalk online\Skjermbilde proffe rapporter.jpg

Trygge kalkyler

Kalkuler med riktig grunnlag. Kostnader og nøkkeltall tilpasset din bedrift og dine prosjekter.

icon-workers.png

Sikker lagring og deling av data

Alle data blir trygt tatt vare på ved automatisk lagring. Flere brukere kan jobbe i samme prosjekt. Alt på nett.

kalk-ikon-bil.png

Prosjektmalene du trenger

Bygningsdelsbibliotek oppdateres jevnlig og tilpasses brukernes behov. Det er også enkelt å lage og arkivere egne maler.

icon-workers.png

Markedets beste tidbok

Enhetstider for de fleste arbeider i de enkelte fagene. Basert på tariffene og kodet etter NS3420, men kan enkelt tilpasses.

kalk-ikon-bil.png

Direkte tilgang til NOBB

Dokumentasjon på produkter som er lagt inn i kalkylen kan blant annet lagres direkte i FDV-rapport til kunden.

kalk-ikon-bil.png

Proffe rapporter

Kalkylerapporter, vedlegg til pristilbud, kostnadsoversikter, materialbestilling, milepæler og FDV dokumentasjon.

ico-gra.png

Ordinær pris pr. mnd.

600,-

Tilgang for en bruker til komplett program, inkludert support.

Tilleggsbrukere: kr. 150,- pr. bruker.
Priser er pr. mnd., med binding ut kalenderåret.
Alle priser er eks. mva.

Bli medlem og få medlemspris

Medlemspris pr. mnd.

400,-

Tilgang for en bruker til komplett program, inkludert support.

Tilleggsbrukere: kr. 100,- pr. bruker.
Priser er pr. mnd., med binding ut kalenderåret.
Alle priser er eks. mva.

Bli medlem og få medlemspris

Opplæring og kurs

Instruksjonsvideoer: 

For å komme raskt og godt i gang med KalkOnline, anbefaler vi å se våre instruksjonsvideoer http://www.kalkonline.no/dokumentasjon) for tilpasning og bruk av programmet.

Gratis brukerkurs:

Det blir jevnlig holdt gratis webinarer med ulike tema for brukere av KalkOnline. Brukere vil motta invitasjon på e-post når det er nye kurs.

Kontakt og support

Jens-Morten Søreide
E: jms@byggmesterforbundet.no
T: 909 33 422

Nils Jørgen Brodin
E: njb@byggmesterforbundet.no
T: 906 61 922

"Med Kalk Online kan vi kalkulere på en mer effektiv måte, og enkelt dele dataene med byggeplasslederen slik at vi har full kontroll på prosjektøkonomien."

Byggmesteren Tromsø

ENKLERE HVERDAG

Enkel innlogging til kalkylen hvor enn du er. Jobb flere på samme prosjekt.

pc-users.png

En bruker flere pc:er

users-pc.png

Flere brukere kan jobbe på samme løsning